Trzoda

W ofercie firmy znajduje się szeroki wybór gotowych pasz koncentratów oraz MPU dla trzody chlewnej.

Program żywienia trzody opiera się na uzyskaniu jak największych przyrostów masy ciała w połączeniu z jak najniższym kosztem zakupu paszy. Wszystkie mieszanki paszowe łączy wysoka jakość oraz możliwość uzyskiwania przez hodowcę oczekiwanych wyników produkcyjnych . Obsługujemy poszczególne grupy trzody chlewnej:

Prosięta i warchlaki

Bezpieczny start, szybki odchów, bezpieczne przyrosty.

– prestartery
– gotowe pasze
– oncentraty
– MPU
– dodatki profilaktyczne

Tuczniki

Efektywny tucz, wysoki wynik ekonomiczny.

– gotowe pasze
– koncentraty
– MPU
– dodatki profilaktyczne

Lochy i knury

Prawidłowy rozród, odpowiednia kondycja stada.

– gotowe pasze
– koncentraty
– MPU
– dodatki profilaktyczne

ZZR Kruszewo Sp. z o.o.

ul. Parkowa 46C
Kruszewo
64-850 Ujście

tel: 67 283 93 84

email: biuro@zzrkruszewo.pl