Linia Fest

Linia Fest jest opartą na autorskich recepturach linią produktów do zastosowania w żywieniu bydła.

Początkiem całej gamy rozwiązań „Fest” stała się mieszanka mineralno-witaminowa („premiks”) Rogata Fest, której powstanie podyktowane było dogłębną analizą lokalnego rynku żywienia przeżuwaczy w północnej Wielkopolsce.

Dostępne rozwiązania w tym zakresie nie były w stanie sprostać zarówno oczekiwaniom klientów, jak i rosnącym potrzebom zwierząt.

I tak Rogata Fest dała początek linii produktów, w skład której oprócz mieszanek mineralno-witaminowych wchodzą dziś także pasza dla cieląt (CJ) oraz produkty tworzone w naszej mieszalni.

1. Rogata Fest TP

Mieszanka paszowa uzupełniająca mineralna dla bydła:

* Przeznaczenie: najbardziej wymagające krowy mleczne w stadach z produkcją powyżej 9000 litrów rocznie (25 litrów mleka dziennie od sztuki)
* Jeden z najbogatszych składów na naszym rynku dla zaspokojenia dużych potrzeb zwierząt wysokoprodukcyjnych
* Skład będący wsparciem w najbardziej wrażliwych aspektach związanych z produkcją mleka takich jak: rozród (w tym ciche ruje), zapalenia wymienia, subkliniczna ketoza, choroby racic
* Minerały w formie chelatów to lepsze wchłaniane co równa się lepszemu działaniu
* Witaminy z grupy B chronione przed rozkładem w żwaczu to mniejsze ich straty w przewodzie pokarmowym
* Do bezpośredniego podawania lub jako komponent w produkcji własnej paszy
* Dawkowanie: 150 – 250 g dziennie na sztukę

2. Jałówka Fest

Mieszanka paszowa uzupełniająca mineralna dla bydła:

* Przeznaczenie: – młodzież hodowlana (jałówki) na cały okres odchowu (od urodzenia do pierwszego wycielenia)
intensywnie przyrastające opasy ras mlecznych i mięsnych
krowy mleczne w stadach z produkcją do 9000 litrów rocznie (do 25 litrów mleka dziennie od sztuki)
* Bogaty skład dla zaspokojenia potrzeb krów o umiarkowanej produkcji, a także szybko rosnących młodych zwierząt
* Minerały w formie chelatów to lepsze wchłaniane co równa się lepszemu działaniu
* Do bezpośredniego podawania lub jako komponent w produkcji własnej paszy
* Dawkowanie: 50 – 200 g dziennie na sztukę

3. Krowa Fest

Mieszanka paszowa uzupełniająca mineralna dla bydła:

* Przeznaczenie: krowy mleczne w stadach z produkcją do 6000 litrów rocznie (do 16 litrów mleka dziennie od sztuki)
* Skład zaspakajający podstawowe potrzeby krów mlecznych, a także matek ras mięsnych
* Rozwiązanie ekonomiczne na trudne czasy
* Do bezpośredniego podawania lub jako komponent w produkcji własnej paszy
* Dawkowanie: 200 – 300 g dziennie na sztukę

4. Opas Fest

Mieszanka paszowa uzupełniająca mineralna dla bydła:

* Przeznaczenie: dla bydła opasowego zarówno ras mlecznych, mięsnych, jak i ich mieszańców
* Skład pokrywający podstawowe zapotrzebowanie na związki mineralne i witaminy
* Zawiera kompleks smakowo-zapachowy dedykowany dla bydła opasowego
* Do bezpośredniego podawania lub jako komponent w produkcji własnej paszy
* Dawkowanie: 50 – 200 g dziennie na sztukę

5. Drożdże Fest

Żywe kultury drożdży (Saccharomyces cerevisiae)

* Przeznaczenie: dla wszystkich grup przeżuwaczy
* Jeden z najmocniejszych składów na naszym rynku – 800 x 109 jtk/kg (czyli 800 000 000 000 jednostek tworzących kolonie)
* Dla poprawy strawności pasz objętościowych
* Do bezpośredniego podawania lub jako komponent w produkcji własnej paszy
* Dawkowanie: 70 – 120 g dziennie na sztukę

6. Bufor Fest

Mieszanka mineralna buforująca dla bydła

* Przeznaczenie: dla wszystkich grup przeżuwaczy
* Dla stabilizowania pH w żwaczu
* Zastosowanie w profilaktyce kwasicy żwacza
* Szybciej, mocniej i dłużej działająca alternatywa dla kwaśnego węglanu sodu, pozwalający zmniejszyć koszty żywienia
* Do bezpośredniego podawania lub jako komponent w produkcji własnej paszy
* Dawkowanie: 150 – 250 g dziennie na sztukę

7. Cielak Fest

Mieszanka paszowa uzupełniająca melasowana dla bydła

* Przeznaczenie: granulowana pasza dla cieląt (CJ) i młodzieży hodowlanej
* Produkowana na unikatowej, autorskiej recepturze zgodnej z naszą wizją odchowu cieląt
* Skład surowcowy zapewniający szybki i zdrowy wzrost młodych zwierząt, oparty na ziarnie kukurydzy, śrucie sojowej, ziarnach owsa, jęczmienia i pszenicy, z dodatkiem suszu z traw
* Do bezpośredniego podawania jako uzupełnianie żywienia paszami płynnymi (mleko, preparaty mlekozastępcze) oraz paszami objętościowymi
* Dawkowanie: swobodny dostęp, maksymalnie 2,5 kg dziennie na sztukę

8. Rzepakowy Fest

Mieszanka paszowa uzupełniająca dla bydła

* Przeznaczenie: dla wszystkich grup wiekowych przeżuwaczy
* Korektor białkowy o standaryzowanym poziomie białka
* Ekonomiczna alternatywa dla poekstrakcyjnej śruty rzepakowej
* Do bezpośredniego stosowania lub jako komponent w produkcji własnej paszy
* Dawkowanie: do 4 kg dziennie na sztukę lub jako udział 20-30% w mieszance treściwej

9. Rzepakowo – Sojowy Fest

Mieszanka paszowa uzupełniająca dla bydła

* Przeznaczenie: dla przeżuwaczy powyżej 6 miesięcy
* Korektor białkowy dla krów mlecznych, jak i opasów
* Ekonomiczna alternatywa dla poekstrakcyjnej śruty sojowej z dodatkiem mocznika paszowego
* Do bezpośredniego stosowania lub jako komponent w produkcji własnej paszy
* Dawkowanie: do 6 kg dziennie na sztukę lub jako udział maksymalnie 40% w mieszance treściwej

ZZR Kruszewo Sp. z o.o.

ul. Parkowa 46C
Kruszewo
64-850 Ujście

tel: 67 283 93 84

email: biuro@zzrkruszewo.pl